Thermische isolatie is erop gericht zoveel mogelijk het warmteverlies door een materiaal (in dit geval glas) te beperken. Het basistype voor warmte-isolerend glas in de gevel is tegenwoordig isolerend dubbelglas. Dubbelglas kan worden samengesteld uit verschillende glassoorten en -dikten met verschillende spouwbreedten en spouwvullingen, afhankelijk van de gewenste of vereiste eigenschappen.

Isolerend dubbelglas bestaat altijd uit een buiten- en een binnenblad van glas met daartussen een met lucht- of gasgevulde spouw. De spouw is aan de glasranden hermetisch afgesloten.

Typen Isolerend Dubbelglas
  • Standaard isolerend Dubbelglas
  • Isolerend dubbelglas met 1 zijde absorberend floatglas
  • Isolerend dubbelglas met reflecterende coatings = onder te verdelen in warme- en zonreflecterend